WYSOKOŚCIOWE PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
I PRZEMYSŁOWEGO PROWADZONE
METODAMI ALPINISTYCZNYMI
Antykorozyjna konserwacja dachów:

Posiadamy 20-sto letnie doświadczenie w zakresie wykonawstwa tego typu robót.
Wykonujemy zabezpieczenia zarówno dachów budynków jednorodzinnych (powierzchnia ok.200 m2), poprzez dachy budynków wielorodzinnych (500-800 m2), jak również dachy obiektów przemysłowych (największa realizacja o pow.3.000 m2).
Stosujemy typowe, sprawdzone rozwiązania materiałowe, poprzedzone bardzo dokładnym przygotowaniem podłoża do malowania (odtłuszczenie, czyszczenie mechaniczne St 3).
Najczęściej wykonujemy dwu, lub trzy warstwowe malowanie gruntoemaliami na powierzchnie ocynkowane, czasami również rozwiązania epoksydowo-poliwinylowe, lub epoksydowo-poliuretanowe.
Połączenie solidnego wykonawstwa, w tym nanoszenia powłok o wymaganej krotności i grubości, skutkuje wieloletnią, skuteczną ochroną zabezpieczanych dachów (na życzenie udzielamy informacji o miejscach wykonywania robót).
Wykorzystujemy przede wszystkim farby uznanego producenta – Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów.


Uszczelnienia złączy elementów prefabrykowanych:

W powyższym zakresie oferujemy dopracowane rozwiązanie, wykonując roboty głównie w trybie kompleksowym - uszczelnienia całych elewacji. Poprzez odpowiednie podejście uzyskujemy zamierzony efekt - estetyczny wygląd elewacji,
jak i zachowanie pożądanych cech użytkowych w postaci szczelności i przyczepności do podłoża.
Rozwiązania w zakresie materiałowym są typowymi rozwiązaniami spotykanymi na rynku, ale czynnikiem wyróżniającym Nas jest sposób i jakość wykonania uszczelnień.
Najczęściej stosujemy konfiguracje w postaci piany poliuretanowej i silikonu, posługując się w trakcie formowania taśmą malarską dla uzyskania równych krawędzi uszczelnienia.
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie piany pu i masy akrylowej (wodoodpornej), które dedykujemy elewacją z fakturą grysową. Ważnym etapem przygotowania podłoża jest usunięcie starego uszczelnienia ze starannym oczyszczeniem obrzeży, co jest szczególnie istotne w przypadku uszczelnień silikonem. Na tym etapie stosujemy czasami czyszczenie mechaniczne pozwalające na usunięcie zatłuszczeń podłoża starymi kitami. Nawet bardzo prosta faza wypełnienia pianą złaczy wymaga odpowiedniego wykonania, tak by po odcięciu nadmiaru piana w pełni wypełniała element, tworząc jednocześnie równą powierzchnie umożliwiającą formowanie warstwy wierzchniej. To kluczowy etap wykonawstwa, gdzie dwa główne parametry, takie jak strefa klejenia i grubość warstwy zadecydują o tym, czy po latach wykonane uszczelnienia będą spełniać swoje funkcje, czy też nie.
Stosujemy materiały firmy „Lakma” z Cieszyna.


© 2015 ALPI-REM      wykonanie: e-studio