WYSOKOŚCIOWE PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
I PRZEMYSŁOWEGO PROWADZONE
METODAMI ALPINISTYCZNYMI
Czyszczenie i mycie

- odkurzanie konstrukcji stalowych hal, np. konstrukcji stropowych,
- odkurzanie ciągów technologicznych , lub innych instalacji przemysłowych,
- mycie elewacji, ścian w halach przemysłowych,
- mycie szyb, świetlików i innych przeszkleń,
- mycie dachów (dachówka, gonty bitumiczne, pokrycia membranowe),
- zewnętrzne mycie zbiorników, silosów itp.

Roboty elewacyjne

- malowanie elewacji budynków,
- czyszczenie wypraw dociepleń elewacji (usuwanie glonów,mycie, impregnacja),
- serwisowe naprawy uszkodzeń dociepleń elewacji (odspojenia,rysy, itp.),
- uszczelnienie złączy elementów prefabrykowanych,
- naprawy tynków tradycyjnych,
- naprawy elementów żelbetowych (z zastosowaniem systemów naprawczych),
- docieplenia dylatacji (wełną mineralną, styropianem),
- wymiany i konserwacje blach dylatacyjnych,
- zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachów (montaż kratek, rurek),
- zabezpieczenia belek międzyloggiowych w budownictwie wielkopłytowych (kotwienie cięgnami stalowymi),
- montaż odstraszaczy ptaków .

Roboty antykorozyjne dachów, silosów,suwnic, masztów i innych konstrukcji stalowych

- mycie wstępne, odtłuszczenie,
- mechaniczne lub ręczne czyszczenie podłoża,
- malowanie ręczne i natryskowe, wraz z doborem zestawów powłokowych.

Odśnieżanie dachów
© 2015 ALPI-REM      wykonanie: e-studio